Subsidie en Innovatie

Subsidie en innovatie liggen vaak dicht bij elkaar. Denk maar aan projecten waarbij een nieuw product of proces wordt ontwikkeld; werkzaamheden of activiteiten van een onderneming worden aangepast door het invoeren van een nieuwe technologie, de onderneming gaat duurzamer ondernemen door milieu- en/of energiebesparende maatregelen door te voeren, investeren in bedrijfsmiddelen;  een onderneming gaat op projectbasis (internationaal) samenwerken, etc. etc.

Stuk voor stuk ontwikkelingen die met het oog op de toekomst van een onderneming worden uitgevoerd. Het zijn allemaal activiteiten waar de overheid mogelijk een bijdrage voor geeft in de vorm van subsidie, fiscale regelingen, krediet of andere financiële mogelijkheden. Met een dergelijke ondersteuning gaat het allemaal een stukje makkelijker.

ADel is gespecialiseerd in het aanvragen voor anderen van deze subsidies – er bestaan er overigens nog veel meer. ADel weet de weg in de subsidiewereld, kent de aanvraagprocedures en kan ook voor u een haalbare subsidie selecteren.

Bel, mail, app of stuur een sms voor een vrijblijvende afspraak of een eerste verkenning van de mogelijkheden voor uw bedrijf.