AVG

Privacy en Algemene Voorwaarden

In het kader van de AVG zal ADel, Adviesbureau Delfgaauw werken volgens deze nieuwe wet.

Voor reacties op onze website (www.delfgaauw-advies.nl), zoals het invullen van het informatieformulier, worden geen cookies of andere statistische gegevens bijgehouden of opgeslagen. De gegevens die u invult worden alleen gebruikt om u te kunnen benaderen voor vragen, opdrachten, werkzaamheden e.d. Er wordt geen direct-marketing met uw ingevulde gegevens gedaan. 

Met gebruikmaking van de dienstverlening van ADel, Adviesbureau Delfgaauw, geeft u automatisch toestemming om noodzakelijke (persoonsgebonden) gegevens die aan een opdracht zijn gekoppeld, en waar bewerkingen voor nodig zijn, te gebruiken voor projecten, subsidie-aanvragen, facturering e.d. Deze gegevens zullen alleen voor de betreffende opdrachten worden gebruikt en zijn niet voor marketingdoeleinden. Deze opgeslagen gegevens kunnen alleen worden ingezien door de eigenaar van de betreffende gegevens. Wanneer het doorlopende werkzaamheden onder een overeenkomst betreft, worden de eerder verkregen gegevens ook voor vervolgwerkzaamheden gebruikt. Gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij het noodzakelijk is voor de uitvoering van een opdracht, bijvoorbeeld bij het opstellen en indienen van een subsidie-aanvraag.

Daarnaast geldt voor alle opdrachten welke door ADel, Adviesbureau Delfgaauw de Algemene Voorwaarden eventueel in combinatie met schriftelijke of mondelinge overeenkomsten.

Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede, en kunnen op verzoek worden toegezonden.